سلام.

من بخاطرخیلی ازمشکلات تصیم به جدایی گرفتم سی سالمه ولی همش کوچکترا برام تصمیم میگیرن وخانواده ای دارم ک خیلی احساسی وعاطفی هستن ولی ی ذره بابام حساسه دوس دارم هنگام جدایی مستقل باشم چون الانم بااین ک همسرم هست روم حساسه پدرم. منم نمیخوام بایه بچه سربار اونا بشم قراره برم سرکار و بچمو بفرستم مهد میشه منوراهنمایی کنید.