با سلام دختر 15ساله داره ک همیشه شبا موقع خواب کنار من و همسرم میخوابه و میگه  من شبا میترسم  واز شما جدا نمیشم، حالا از شما راهنمایی میخواستم ترسیدن بچه از تنها خوابیدن نشونه ی بدیه؟