سلام صبح بخیر.خواهش میکنم کمکم کنید.تازگی به شوهرم خیلی شک دارم مثلا دیشب رفته بود بلوز خریده بود دیر اومد خونه اینقدر بهش حرف زدم گفتم با فروشنده ات رفتی خریدی.تو به زنت اهمیت نمیدی.از صبح تا شب پیش فروشنده اتی.خلاصه خیلی بهش حرف زدم.آخه جناب مشاور خودش باعث این رفتارها میشه هم دروغ میگه هم لجبازی میکنه.تو را به خدا کمکم کنید.صبح که داشت میرفت سرکار اینقدر بهم حرف زد و گفت دیگه دوست ندارم تکلیفت را معلوم میکنم.بهش گفتم چرا اخلاقت اینطوریه چرا داری با زندگیمون اینطوری میکنی.گفت همین که هست.بهش گفتم من دوست دارم.گفت ولی من دوست ندارم.بهم گفت تا یکماه باهام حرف نزن طرفمم نیا.گفت با هر دختر دیگه ای این کارها را میکردم خودش میرفت من نمیدونم چرا تو نمیری و چسبیدی به من.خواهش میکنم کمکم کنید.با تشکر