با عرض سلام
میخواستم ببینم بوسیدن پای خواهرم حرمت شرعی نداره؟
همچنین تا چه اندازه مجازم بدن خواهرم رو ببینم؟آیا دیدن ناف حرام است؟


پاسخ:

باسلام ، از نظر شرعی تا جایی که ما اطلاع داریم اگه بوسیدن یا دیدن بدن محارم موجب و علت مفسده بشه یعنی سبب بشه انسان به گناه بیفته اشکال داره ، حالا فرقی نمیکنه که بوسیدن قسمتی از بدن یا لمس یا دیدن برخی از بدن مثل ناف یعنی شکم باشه ، ای بسا برخی ها حتی لخت کامل دیدن هم موجب مفسده براشون نباشه ، لذا قاعده کلی "اگه موجب مفسده باشه" در اینجا مهم هست.

سالم باشید.