یه خانم ۳۵ساله هستن ایشون با آقایی۴۲ ساله دوست شدن، بهمدیگر قرار و قول و وعده ازدواج دادند ولی الان بعد از ۱سال خانم همچنان پای قراری که داشتن هست ولی آقامدام زیر قرارش میزنه همش از  رابطه صمیمی با ایشون به بهانه های مختلف فرار میکنه با پا پیش میکشه با دست پس میزنه نه رابطه رو تموم میکنه نه به روابطی که از اول با هم به توافق رسیده بودن پایان میده.