مردم عادت دارند که در زنگی دیگران دخالت کنند و اظهار نظر کنند و وجود خود را اعلام کنند

اما خب در این دخالت کردن ها و اظهار نظرها متاسفانه مشکلاتی از جمله عدم توجه به حق طرف و رعایت نکردن حق خود  و دیگرانی که معمولا حق دارند خودشان تصمیم بگیرند ولو به اشتباه!


اما خب اگه نظر من شاید احتمالا درست باشه خب فقط و فقط می‌توانم به طرف بگم آن هم در قالب پیشنهاد و یا انتقاد بعد از انجام آن رفتار بصورت خواهش و تمنا ، نه اینکه نظر خودم رو غالب کنم

اما در این بهبوهه و آشفتگی و بازار گرم طلاق به یک مورد من اشاره می‌کنم


مثلا شخصی که-چه زن چه مرد- به خانواده خود وابستگی فکری-روانی یا مالی داره این جواز و مجوز رو معمولا به اعضای خانواده خود به ویژه مادر خانواده خود میده که دخالت کنه و خب تا جایی می‌رسد که شخص حتی حرف مادرش رو مبنی بر اینکه زنت رو طلاق بده هم گوش میده!

تعجب نکنید که گفته میشه نباید با این آدم‌ها ازدواج کرد!

اما خب به بحث اصلی بازگردیم که خانواده سالم چه خانواده ای هست؟

طبق توضیحاتی که به آگاهیتون رسوندم این گفته همگی از «خانواده گسترده» نشأت می گیرد

اما خانواده سالم پس چه خانواده ای هست؟خانواده ای که تنها پدر و مادر و کمی بچه ها حق اظهار نظر و دخالت دارند و همگی به غیر از خانواده خود؛ غریبه و مرده محسوب می شوند!

با زندگی برتر همراه باشید