سلام من دختری هستم ۱۸ساله قبلا فقط با یه پسر بودم که چشم جز اون کسی رو نمیدید ولی خیانت کرد خلاصع دلم از سنگ شده بود تا اینکه از یه پسری خوشم اومد.راستش تعریف از خودم نیست ولی نسبت به همسنام خیلی پاکم و دختر سر به زیری هستم.تو اینستا فالوورم بود و از اقواممون بود و فهمید من کیم و چن بار پیشنهاد داد و من رد کردم ولی من واقعا اولین نفرع با وجود پیشنهادای زیادی که بم میشد جذبش شدم ولی میترسم قبول کنم که یوقت پیش اقوام بگه و ابرو خانوادم بره.یبار امتحانش کردم با یه ایدی دیگه داشت پا میداد گفت کسی تو زندگیم نیس ولی دنبال یه نفر میگردم اگر  بتونم دوسش داشتع باشم خیانت نکنه خیانت نمیکنم بنظرتون من میتونم بهش ثابت کنم که واقعا دختر پاکی هستم و منو واقعا دوس داشته باشع و واسه خواستن بخواد؟