سلام‌

من‌ دختری ‌هستم ‌۱۹ ساله ‌یک ‌بار ‌ازدواج ‌کردم طلاق ‌گرفتم ‌نامزدم ‌اخلاق خوبی‌ نداشت ‌الانم ‌خواستگار ‌دارم ‌که ‌اونم ‌فامیل ‌پسر‌ داییمه ‌اونم‌ تو‌ خونه ‌بد‌دهنی‌ میکنه ‌حساسه و ‌یه‌ خورده ‌اجتماعی‌ نیست‌ و عجول ‌و منم‌ ریلکسم ‌الان ‌با هم‌ حرف‌ میزنیم ‌به‌ صورت ‌پیام‌ میگه‌ خوب ‌میشم‌ بهت ‌قول ‌میدم ‌‌ولی‌ موندم‌ نمیدونم‌ چیکار ‌کنم‌ تو رو ‌خدا‌ کمکم‌ کنین