سلام وخسته نباشید من دختری هستم ٢٧ ساله با پسری ٣٠ سال دوست هستیم ما حدودا ٧ ساله که با همیم ایشان فردی باهوش و تحصیلکرده وموقعیت کاری خوب منم تحصیلکره ام خانواده ایشان مذهبی هستن و ما هم خیلی شبیه آنها هستیم من ٨ سالی هست که مادر و پدرم از هم طلاق گرفته اند و به تازگی پدرم ازدواج کرده و با ان پسر هم رابطه دارم ولی نه به طور کامل ،اوایل فقط برای دوستی باهم بودیم ٢سال پیش که برای من خواستگار آمد و با ایشان بازگو کردم گفت که من تو را برای آینده میخوام ،در این ٣سال اخیر وقتی رابطه نداشتنمون طولانی میشد شروع میکرد به سک س چت و از س گروهی صحبت میکرد وقتی من مخالفت میکردم میگفت که این ها فقط در حد ذهن هست من اصلا در واقیعت دوست ندارم در ضمن اینم بگم که علاقه به پا هم داره  الان مدتی میشه به خاطر مخالفت من که دیگه حرفی نزده و چند باری هم گفتم بریم مشاور ولی قبول نکردو وقتی صحبت از اینده و ازدواج میشه میگه صبر کنم موقعیت بهتر بشه ولی بعد از ٧ سال واقعا من دیگه دوست دارم زندگی تشکیل بدم موندم چیکار کنم هر کس منو میبینه میگه چرا تکلیفتو روشن نمیکنی واینکه باهاش زیاد بیرون نرو (موندم چیکار کنم )جدیدا هم خواستگار دارم.