باسلام، منو همسرم برای بچه اقدام کردیم ولی بعد از انجام ازمایشات فهمیدیم همسرم مشکل جنسی داره شاید تا اخر عمر بچه دار نشیم،این موضوع منو همسرم را خیلی زجر میده،کار خودم فقط گریه شده همسرم هم ناراحتی خودش را دردرونش ریخته و هراتفاقی میفته زود عصبانی میشه. چکار کنیم تا بتونیم راحتتر بااین موضوع کنار بیایم مخصوصا همسرم عصبانیتش را فروکش کند؟


پاسخ؛

با سلام ،با فرضیه ای زندگی می کنید که هنوز انجام نشده یعنی با موضوعی که هنوز وقوع نپیوسته و از طرفی قدرت خداوند رو در این خصوص دست کم گرفته اید در این گونه موارد بهتره شما با توکل بر خداوند فرصت رو به زمان بدهین و با شور و شوق به زندگی ادامه بدهین زمان بهترین چیزی که مشخص می کنه چه چیزی اتفاق خواهد افتاد شما فعلا به زمان آینده نرین، برای مشاوره بیشتر با ما از منوی "گرفتن وقت مشاوره" استفاده کنید، سالم باشید.


مطالب پیشنهادی:

همسرم مشکل نعوظ و بی میلی جنسی داره

بلند شدن دوباره آلت جنسی مردان بعد رابطه جنسی