سلام

من قبلا با پسرایی دوست بودم رابطه داشتیم ک الان ب رابطمون فکر میکنم دچار عذاب وجدان میشم همش خودمو سرزنش میکنم ک چرا اونکارو کردم احساس گناه میکنم از نظر دینی باید چیکار کرد؟