من آرش کمالی هستم دکترای جامعه شناسی دارم خواستم به مطلب توی سایت زندگی برتر بگم و اون اینه که انسانها از نظر جامعه شناسی و حتی روانشناسی که با هم در تماس اند، خوبند و متفاوت..  و در این بین افرادی هستند مذهبی یا غیر مذهبی و البته بسیاری ازما اعتقاد یا باوری داریم یا خیر، اگه داریم که باید اونو پیش خودمون نگه داریم و مادامی که به مسائل اجتماعی کار نداشته باشیم ما اخلاق رو رعایت کردیم اما زمانی که این مساله رو اجتماعی کردیم دیگه جایی برای توجیه کارمون نداریم.
البته کسی هم که باوری نداره باید اخلاق مدار باشه
اما خواهش من اینه که بیایم افراد رو  از این نظر سیاه و سفید نبینیم بلکه با معیار اخلاق بررسی کنیم و قضاوت مثبت کنیم..
موید باشید.