سلام آقای دکتر خسته نباشین مشکل من افسردگی ووسواس فکری هستش طوری که قادر به انجام دادن کارهای روزمره نیستم

اگر از هر موضوعی ناراحت شم دیگه از یادم نمیره واون موضوع دائم اذیتم میکنه واقعا موندم چیکار کنم