من ۲۷ سالمه و شوهرم ۳۰ سال و دوساله ازداوج کردیم و ی پسر پنج ماهه دارم مشکل من رابطه من و شوهرمه.ما تا قبل حاملگی باهم مشکلی نداشتیم ولی از وقتی ک حامله شدم شوهرم باهام سرد شد جوری ک خودارضایی میکرد ولی من ب روش نمیاوردم و میگفتم بزار خودشو خالی کنه اما این کارش هنوز ادامه داره تاجایی ک خسته شدم و بهش گفتم اما اون انکار میکرد.هنوز رفتارش بامن سرده جوری ک شبها فقط پیش هم میخوابیم و حس میکنم بهم علاقه نداره این مسئله خیلی آزارم میده و نمیدونم چکار کنم.اگه میشه راهنماییم کنین.