دختر17ساله هستم چند ماهی هست که نمیدونم چرا اینجوری شدم از همه چی و همه کس بدم اومده چند ساعت خوبم چند ساعت بد یه دفه گریه میکنم از خودم میپرسم برا چی باید زندگی کنم از خودم بدم میاد بی تفاوت شدم افت تحصیلی داشتم امسال کنکور دارم خیلی بیخیال شدم اصلا هیچ تلاشی نمیکنم هیچی برام مهم نیست یکی دو هفته ورزش کردم ولی تغییری نکردم احساس بی ارزشی و ناتوانی میکنم هیچ اتفاقی هم نیفتاده ممنون میشم کمکم کنید