#ازدواج_در_بحران_اقتصادی

وقتی به حرفهای کسانی که درباره ازدواج در شرایط فعلی مردد هستند گوش می‌دهم به نکته‌ی تلخی پی می‌برم:

بسیاری از این افراد همسر را نه همدم و همراه، بلکه دشمن و رقیب خودشان می‌پندارند.

چنین طرز فکری برای ازدواج سمی است و می‌تواند دید فرد را نسبت به آن 180 درجه تغییر دهد.

 در طول تاریخ انسان برای مقابله با روزهای سخت به همنوعانش پناه برده است، و هرچه افراد از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده‌اند، بهتر توانسته‌اند با مشکلات و سختی‌ها مبارزه کرده و از آنها جان سالم به در ببرند.


شرایط سخت این روزها هم همین است. و اگر ازدواج را پیوند دو انسان، و پیوند دو خانواده و فامیل بدانیم، اصولا باید با سخت شدن شرایط تمایل افراد برای ازدواج و مبارزه جمعی با مشکلات بیشتر شود. در صورتی که همیشه این‌طور نیست و بسیاری از جوانان همسر و تشکیل خانواده را باری روی دوش خودشان در نظر می‌گیرند.

زندگی برتر

 اگر قرار است ازدواج و همسرداری باری به روی دوش ما باشد، آیا حتی در شرایط رفاه اقتصادی هم تصمیم به ازدواج غیرمنطقی نیست؟!