من دختری ٢٨سالم وبرادرم ٣۴ ساله ومجردچند شب پیش وقتی خواب بودم ویک لحظه بیدار شدم احساس کردم درون مقعدم خیسه  احساس کردم داداشم از پشت کارایی با من کاری کرده چون یک شب دیدم اومده بود نزدیک من خوابیده بود حالا میترسم آسیب دیده باشم چیکار کنم؟ الآن هرچی میخوام ازدواج کنم نمیشه یا داداشم ازدواج کنه که اونم هرجا میره به یه بهانه ای میگه نه وضعیت جوریه که هردو مون مجردیم ومن یک شب هم خواب راحت ندارم ومیترسم نمیدونم چیکار کنم؟

برای گرفتن مشاوره اینجا کلیک کنید.