سلام خسته نباشید شما مشاوره میدین؟راجب دخترم سوال دارم برای بعدطلاق


من و شوهرم ازهم یک هفته است طلاق گرفتیم ولی مدت یک سال و نیمه خونه پدرم هستم وجدا ازهمیم وذخترم پیش خودم بودتو این مدت .دخترم الان ۳ساله است وشوهرم تو این یکسال وخرده ای حتی یکبارهم به دیدن دخترم نیومد وهیچگونه خرجی هم نداده هربار هم که بهش میگفتم میگفت تاوقتی پیش توباشه یه قرون هم خرج نمیکنم ولی پیش خودم باشه نوکرشم .الان یک هفته اس که بهش دادم بچه روچون اگه ۲۰سالم نگهش دارم اصلا نمیگه بچه ای دارم. خیلی خوب ازش مراقبت میکنه  لباس های نو براش خریده شهربازی میبرش ،رستوران میبرش و....وقراره هفته ای یکبارهم من ببینمش.آیا کاردرستی کردم حضانت دخترم و بهش دادم یانه؟هیچ گونه اعتیادی نداره و کار خوب هم داره و باخانوادش زندگی میکنه.ویه سوال دیگه؟چه مدت زمان اونجاباشه که عادت کنه و صدمه نبینه بعدش هفته ای یکباربیارمش؟یاالان میتونم بیارمش یک روز؟فقط میخوام دخترم هیچ گونه صدمه ای نبینه