سلام.

 آیا ممکنه که افسردگی هیچ وقت درمان نشه و تا آخر عمر با فرد بمونه؟ من ۲۹ سالمه. تمام دوران زندگیم توی دعواهای پدر و مادرم و بد رفتاری مادرم گذشت. دقیقا یادمه از ۹ سالگی آرزوی مرگ داشتم و تا الان آرزوم همینه! تنها هدفم این بود که درس بخونم و بتونم روی پای خود بایستم تا از اون محیط دور بشم. تو یه رشته مهندسی درس خوندم،اوضاع کار و کارخونه ها به هم ریخت، به هر دری زدم. حتی شاگرد آرایشگاه و کارگری!در هر صورت نتونستم کاری جور کنم و اوضام بیشتر به هم ریخت. یک سال تحت درمان روانپزشک و مشاوره بودم. دارو هم مصرف کردم. اما نتیجه ای نگرفتم و حتی یک درصد هم بهتر نشدم. درمان رو رهاش کردم. با کل خانواده پدری از بچگی،قطع ارتباط بودیم. خانواده مادری هم هر کدوم تو یه شهرن و سالی یکبار هم احوال پرسی تلفنی هم نداریم! خودمم کلا یه دونه دوست دارم. هیچ تفریح و مسافرتی هم نداریم. یه مدت با کلاس رفتن خودمو سرگرم میکردم اما به کارم نمیومدن و فقط هزینه داشت برام. تو ۷ میلیارد انسان،من تنهای تنهام. افسردگی خیلی اذیتم میکنه. از صبح تا شب تحت فشار روانی هستم.