آیا فال حقیقته،اخه قراره خواستگار برام بیاد همه چی داره خوب پیش میره پسره تمایل شدیدی داره وموقعیتشم خوبه من فال گرفتم بد اومد که این ازدواج سرنمیگیره و من دلم میخواد باهاش ازدواج کنم و فال ذهنمو خراب کرده ارامشمو از دست دادم چیکارکنم


پاسخ:

فال و طالع بینی به هیچ عنوان بخصوص در مساله مهم ازدواج دخیل نیست و اثرگذار نیست ،این موارد تنها هنرشان نشان دادم کمی از وضعیت حال به ما هست و در مورد آینده و حوادثی که در آینده اتفاق میفته هیچگونه اطلاعاتی از جنبه ی های مختلف به ما نمیدن

شما به من میفرمایید که خواستگارتان تمایل شدیدی به شما داره و موقعیتش خوبه ، پس دست به دست چرا میکنید بذارید بیان خواستگاری کنند و در جلسه خواستگاری مسائل رو مطرح کنید و ملاکها و معیارهای ازدواج را بررسی کنید وطبق آن بسنجید که آیا مورد خوبی هستند یا خیر؟

شما کمی به جنبه ی واقعیت نگاه نمی کنید متاسفانه و منتظر نشستید که از غیب واسه شما کاری بکنند!

نه هیچ خبری نیست دنیای ما براساس اصل کوزالتی(causality) یا همان علتگرایی یا علت و معلولی کار میکنه بیخودی نرید دنبال مواردی که از دسترس دنیا هم خارجه!

امیدوارم همه ما به مرحله ی تعقل گرایی و واقعیت گرایی(realism) برسیم و دست از خرافه هایی که حتی از نظر دینی هم رد شدند برداریم!