👈🌟توی کانال مطالب روانشناسی و نحوه مشاوره گرفتن قرار داده شده
واسه عضو شدن تو کانال رو لینکه لمس کن👇👀👈🌟اما گروه مشاوره هم وجود داره که باید سعی بشه مطالب روانشناسی درش قرار بگیره اما چت و گفتگو هم اشکال نداره اما سعی کنید کمتر باشه و صحبت ها هم طولانی تر باشه و تکه تکه نباشه(سبب لفت دادن اعضا میشه) 

درضمن به هیچکس توی گروه ولو مشاور باشه غیر از آقای علی حسین پور که مشاور گروه هست اعتماد نکنید .

سوالایی که میشه پرسید رو توی گروه بصورت متن بلند بفرستید اگه توی گروه به نتیجه نرسیدید با خود مشاور از طریق بیو(توصیحات گروه) ایدی ادمین مشاور رو باز کرده و صحبت میکنید تا وقت بگیرید .

کسانی که خوب همکاری کنند هم ادمین میشن ..
برای ورود به گروه روی لینک زیر کلیک یا لمس کنید !