در پاسخ🗣 به این سوال که چرا عنوان سایت به مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر نامگذاری شده؟ باید درمورد دوبخش مهم آن یکی بهتر و دیگری برتر توضیح بدم که✍:

بهتر🙏 《درباره ی مسائل معنوی و روحی روانی خاصی هست که درصورت آرامش و سکنه ی آن انسان از نظر درونی بیشتر راحت و آسوده هست که به قولی که گفته شده اگر هم به اعتقاد من که آخرتی هست(اگر شما اعتقاد دارید وجود ندارد خوب اشکالی نداره! نظر هرکسی محترمه) سبب میشه آنجا هم آرامشی داشته باشیم ولی مهم ترین بخش آن درون وجود انسانه که مملو از آرامش باشه که با یک سری اصول و قواعد روانشناسی ممکن هست

برتر🙌《 راجب به امور دنیوی شامل روانی و اختلالات شخصیتی و خلاصه هرچه که درصورت سلامت آن به زندگی عادی ما رنگ و بوی خوبی میده و باعث میشه ما بتونیم راه درست زندگی رو بکار بگیریم ودر مسیر زندگی راحت و آسوده قدم برداریم
👀
°•○●اما نکته ای که میخام به آگاهیتون برسونم اینه که□ ■هردوی این بهتر و برتر به نظر مکمل همند!□■
یعنی همه ی اصول و قواعد هردو را باید در نظر گرفت تا بتوان آنگونه که درست و خوب هست و با اصول اخلاقی هم منافاتی نداره سازگار باشه پیش بریم●○•°