🌟مشاوره تلفنی یا تلگرامی در زمینه های ازدواج-خانواده ،بالینی،مسائل زنان و مردان ،مسائل زناشویی،تحصیلی،مشکلات شخصیتی،گفتار درمانی ،روانکاوی،و عمومی انجام میشه

آیدی ادمین مشاور :   moshaverepoli@
جهت گرفتن وقت فقط
یا شماره تلفن تماس همراه دو مشاور(خانم و آقا)

✅آقای حسین پور👇👇
📲۰۹۳۳۷۹۶۱۰۷۳(ایرانسل)
۰۹۱۷۴۷۶۹۹۷۶(همراه اول)


✅خانم قلی پور👇👇
@Ngoliiiii
۰۹۳۸۴۲۳۸۰۵۴(ایرانسل)

بعد از هماهنگی با ادمین با مشاور در تماس قرار می گیرید.